PL | EN | DE | SE
fidler

Katarzyna Fidler

Screen shot 2013-05-24 at 2.33.07 PM_1.png

Jan Fidler

230513_05_20_print_sw_1_1.jpg

Inżynier planowania środowiska (Politechnika Berlińska), ze specjalizacją planowanie przestrzenne obszarów morskich. Po doświadczeniach zebranych w dużej niemieckiej firmie consultingowej w 2010 r. założyłam Biuro Projektów Fidler. Zajmuję się zarządzaniem dużymi projektami międzynarodowymi od strony merytorycznejfinansowej oraz rozwojem nowych aplikacji. Pracuję w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Geofizyk (Uniwersytet Karola w Pradze) oraz inżynier IT i ekologii przemysłowej (Królewski Uniwersytet Technologiczny w Sztokholmie). Jako doktorant byłem odpowiedzialny za zarządzanie projektami unijnymi mojej uczelni, i także obecnie zajmuję się zarządzaniem merytorycznym oraz komunikacją w projektach. Pracuję w językach angielskim, szwedzkim, czeskim, polskim i rosyjskim.