PL | EN | DE | SE
fidler

W fazie implementacyjnej oferujemy kompleksową usługę zarządzania projektem, zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej. To oferta all-inclusive która sprawia, że bycie partnerem wiodącym projektu unijnego staje się czystą przyjemnością! Dobra koordynacja oznacza nie tylko wywiązywanie się z wymogów formalnych, ale także ciągłe wysiłki, aby każdy z partnerów identyfikował się z projektem i pracował na rzecz realizacji jego celów. Warto też wiedzieć, że w koszty zewnętrznej koordynacji projektu ponoszone są zwykle wspólnie przez wszystkich partnerów.

W tej fazie oferujemy standardowo nastepujące usługi: 

 • Doradztwo w sprawach formalnych i finansowych  
 • Reprezentowanie projektu na zewnątrz jako prawa ręka Partnera Wiodącego  
 • Fomułowanie umów partnerskich i innych dokumentów
 • Zarządzanie kosztami dzielonymi 
 • Organizacja i moderowanie konferencji i innych spotkań projektu  
 • Sporządzenie i pilnowanie przestrzegania harmonogramu działań projektu  
 • Pomoc w planowaniu wydatków
 • komunikacja z Sekretariatem programu  
 • Sporządzanie periodycznych raportów finansowych i merytorycznych  
 • Sporządzanie raportu połowicznego oraz końcowego  
 • Monitorowanie działalności finansowej partnerów (wewnętrzny audyt)  
 • Zarządzanie kontem projektu, w tym dystrybcja środków unijnymi  
 • Należyte utrzymywanie i przechowywanie całej dokumentacji projektu na wypadek kontroli