PL | EN | DE | SE
fidler

Komunikacja i PR to z punktu widzenia Unii Europejskiej bardzo ważne aspekty międzynarodowych projektów. Do naszych zadań należy organizowanie komunikacji zarówno wewnątrz projektu – poprzez stronę internetowa projektu, korespondencję, telekomunikację, spotkania i konferencje wirtualne, jak i na zewnątrz - do uprzednio zindentyfikowanych grup docelowych.  

Nasza ekspertyza to między innymi:

  • Sporządzenie strategii PR dla projektu (tzw. communication plan
  • We współpracy z profesjonalnymi grafikami stworzenie spójnego i atrakcyjnegosystemu identyfikacji wizualnej projektu (logo, plakat, ulotka, prezentacja itp.)  
  • Sporządzenie i utrzymywanie strony internetowej projektu  
  • Bierząca komunikacja z partnerami  
  • Utrzymywanie dobrej i produktywnej atmosfery pracy
  • Zapobieganie konfliktom
  • Organizacja i moderowanie spotkań projektu  
  • Praca z mediami
  • Aktywne rozpowszechnianie wyników projektu